Centrul de Cercetare în Domeniul Maşini, Aparate şi Acţionări Electrice